A Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság

pályázatot hirdet

a Kaszaperi Katolikus Mini Bölcsőde

intézményvezető

munkakör betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: Határozatlan idejű munkaviszony, Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 5948 Kaszaper, Rákóczi utca 58-60.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet  rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget (érettségi bizonyítvány, oklevelek), szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, plébánosi ajánlás, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2023. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 25.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton, emailben a szegekiftitkar@szeged-csanad.hu címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.