Egy élet munkájának elismeréseként díszpolgári címet kapott Tiszaszigeten Babarczi Istvánné óvodavezető, a Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, aki az elmúlt közel 50 év alatt az óvodánkkal kelt, feküdt és álmodott Babarczi Istvánné 1975-ben Óvodapedagógusi diplomát szerezett a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet nappali tagozatán. Pedagógusi pályáját Szegeden kezdte, majd 1976. április 1-től napjainkig az- akkori Szegedi Járási Hivatal felkérésére a Tiszaszigeti Óvoda vezetője lett, és az óta is ezt a feladatot látja el. Időközben az óvoda neve és fenntartója is változott, 2010- óta a Szeged-Csanád Egyházmegye. Az intézményhez tartozó óvodák száma is bővült, először Kübekházával, majd Ferencszállással. A közel 50 éves óvodapedagógusi pályafutása során az óvodai neveléshez kapcsolódó számos továbbképzésen, tanfolyamon, valamint az új kezdeményezéseken érdeklődéssel vett részt. Igyekezett követni a változásokat, alkalmazkodni ahhoz, átvenni az új tanulásszervezési módokat, munkaformákat, módszereket, eszközöket, belőlük mindazt, melyek szakmai feladataik színvonalát emelhetik, majd ezeket mindenkor átadni kollégái számára. Komplex bemutató foglalkozásokat tartott szűkebb és tágabb környezetében. Mindig szem előtt tartotta az önképzés fontosságát és folyamatosságát, ezért ha lehetősége adódott, továbbképzéseken, konferenciákon vett részt hallgatóként vagy előadóként. 2000-ben végzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, közoktatási vezetőszakán, majd elvégezte az országos szakértői képzést is. Több kiadvány szerkesztésében is részt vett, Nagy József Gáborral együttműködve a DIFER kidolgozásában, Kardos Szilvia: Süssünk, süssünk valamit című verses könyvéhez szakmai anyagot készített. Megyei szintű ütemtervek kidolgozását készítette el és adta közre. Az általa vezetett óvoda a Gödöllői Agrártudományi Egyetem által kiadott Néphagyományőrző Óvodai Program referencia intézménye. Az elmúlt időszakban munkáját több fórumon és alkalommal is elismerték, ezek közül nevesebb kitüntetései: Eredményes munkáért miniszteri dicséret, Kiváló munkáért a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa határozatával alapított – kitüntető jelvény, Kiváló óvodai egészségnevelő oklevél – Egészségügyi Minisztérium. Az óvodai élet minden területén – időt, energiát nem ismerve- lelkiismeretesen helyt állt. Az elmúlt közel 50 év során számos átalakítás, épületbővítés, korszerűsítés, fejlesztés történt az intézményben, melynek aktív résztvevője volt. Több esetben keményen harcolt a megvalósításért, sok-sok népszerűtlen feladatot is felvállalt a vállalkozókkal. Sok nyertes pályázat kapcsolódik nevéhez. Számtalan társadalmi munkát szervezett és azokban aktívan vett részt. Szoros kapcsolatot ápolt a szülőkkel, a szülői közösségekkel. A közösen szervezett rendezvények bevételeit mindig az óvodák fejlesztésére fordította.  Az általa vezetett óvodákat az igényesség, jó felszereltség, szakmaiság, innovativitás jellemzi. A község közéleti tevékenységének mindvégig aktív, önzetlen segítő tagja volt. Segítette a községi szintű ünnepek, rendezvények szervezését, lebonyolítását. Több helyi vezetővel, polgármesterekkel, iskolaigazgatókkal sikeresen dolgozott együtt az óvodák színvonalas működése érdekében, melyre méltán büszke. A kollégák is szívéhez nőttek. Az ünnepélyen meghatódottan köszönte meg a községi szintű legnagyobb díjat, hangsúlyozta, hogy a volt és jelenlegi munkatársaival együtt érhette el ezt az elismerést.