A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu oldalon.

573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

2021. évi XC. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi LXXXVI. törvény

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

2011. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról573/20