Digitális pedagógiai módszertanok bevezetése a SzeGeKIF által fenntartott oktatási intézményekben

 Megjelent: 2019. április 05.

A projekt címe: Digitális pedagógiai módszertanok bevezetése a SzeGeKIF által fenntartott oktatási intézményekben

Kedvezményezett neve: Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság

A szerződött támogatás összege: 110.000.000 Ft.

 A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A SzeGeKIF mint a széles oktatás-nevelési spektrum számos intézményének fenntartója tisztában van azzal, hogy a 21. század gyermekei más kihívásokkal néznek szembe képzési „karrierjük” során, mint az akár egy-két évtizeddel korábban az iskolapadokat koptató elődeik. A felgyorsult, globalizálódó és digitalizálódó világ evidens módon újabb kompetenciákat követel meg a fiataloktól, akik erre jellemző módon igen nyitottak és fogékonyak is. A hitélet aktív szereplőjeként, az Egyházmegye képviselőjeként természetesen ezen kompetenciák átadását, elsajátításának elősegítését olyan formában képzeljük el, hogy azok ne uralják a létmódot, ne sorvasszák el az alapvető erkölcsi elveket, hanem egyfajta kiegészítő eszközrendszerként segítsék a fiatalok sikeres eligazodását és érvényesülését az életben.

Intézményeink vezetőinek és pedagógusainak álláspontját ismerve hisszük, hogy a digitális kompetenciafejlesztés, a digitális oktatás színvonalának minőségi javítása joggal kap helyet és prioritást az egyes iskolák pedagógiai programjaiban, az oktatás mindennapjaiban. A digitális írástudás mára alapkövetelménnyé lett, annak versenyképes, korszerű oktatása egyben esélyteremtő hatású a sok hátrányos helyzetű térséget felölelő dél-alföldi régióban. Az új tudásanyagot és megközelítést igénylő komplex pedagógiai fejlesztő tevékenység, a modern eszközök és alkalmazások használat-orientált megjelenítése, az online térben végzett közös alkotómunka ösztönzése pedagógusaink részéről is erőfeszítéseket igényel, de a bevont tanítók és tanárok örömmel lépnek a továbbfejlődés útjára.

A projektben résztvevő intézmények:

·        Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium (6760 Kistelek, Ifjúság tér 3.)

·        Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola (6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23.)

·        Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30.)

·        Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 66.)

Projektünk keretében a bevont iskolákban megtörténik a megjelölt digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű bevezetése és integrálása a pedagógiai programokba, az ehhez szükséges támogató eszközök beszerzése, a digitális munka értékelési kultúrájának meghonosítása, továbbá az érintett pedagógusok továbbképzése. A projekt szakmai tartalmát nemzetközileg bevált, kipróbált, bevizsgált, hazai szakmai szervezetek által is javasolt módszertanokra és eszközrendszerekre építjük, különös tekintettel a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztési területeire. A bevezetés, majd az alkalmazás időszakában kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékossággal élő, SNI és BTM tanulókra, esetleges speciális igényeik kielégítésére.

Kiadványok:

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 02. 28.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00063