Az idei év Kisboldogasszony ünnepe különösen felemelő ünneppé vált számunkra, iskolai kápolnával gazdagodott közösségünk.

Dr. Serfőző Levente Oktatási Helynök Úr szeptember 8-án egy megható ünnepi szentmise keretében megáldotta kápolnánkat.

Katolikus iskolaként, 15 évvel ezelőtt vállaltuk fel, hogy segítjük a gyermekeket, családokat a hitbéli növekedésükben, közösségi együttlétükben. Iskolai életünkben megtalálható hagyományok: a heti két hittanóra,  a mindennapokat indító reggeli elmélkedés és ima, a gyermekmisék, adventi és a nagyböjti időszakban  lelkinapok a keresztény alapokon nyugvó erkölcsi tartást kívánja elősegíteni és megerősíteni . De hiányzott életünkből a liturgikus tér, aminek igénye egyre nőtt közösségünkben. Egy csendes hely, ahol mindenki megnyugvásra lel. A kápolna ezt a hiányt pótolja számunkra.

Hálával és köszönettel tartozom Dr. Lipcsei Imre főigazgató úrnak, fenntartónknak, anyagi támogatásáért, Németh László esperes úrnak, akinek önzetlen felajánlásával alakítottuk ki az oltár részt, Bullás Mária ikon és üvegfestő művésznőnek Mária ikon felajánlásáért, mely a kereszt mellé került a kápolnánkba.

Mai világunkban a jóérzésű és keresztény családokra nagyobb felelősség hárul abban, hogy keresztény, valós és örök értékek mentén neveljék gyermeküket. Ebben a felelősségben szeretnénk továbbra is osztozkodni, biztosítva közösségünknek a mindennapokban is az elcsendesedést, imádkozást. A kápolnánk, nyugodt, csendes tere, egy dolgos tanítási nap nyüzsgése, zaja után a diáknak és tanárnak is lehetőséget ad, arra, hogy meghallja: Isten hangját.

Juhászné Wolf Edit

igazgató