Egy­há­zi kö­zép­is­ko­lák­nak szer­ve­zett sport­baj­nok­sá­got az Egy­há­zi és Nem­ze­ti­sé­gi Kap­cso­la­to­kért Fe­le­lős Ál­lam­tit­kár­ság és a Rá­kó­czi Szö­vet­ség ok­tó­ber első hét­vé­gé­jén. Az esemény 12 magyarországi egyházi gimnázium, több mint 200 diákjának részvételével zajlott, gazdag sport és lelki programokkal. A rendezvényre ka­to­li­kus, re­for­má­tus, evan­gé­li­kus és bap­tis­ta di­á­kok érkeztek Sá­tor­al­ja­új­hely­re, a Rá­kó­czi Tá­bor­ba. A programot Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta meg, aki arra ösztönözte a diákokat, hogy építsenek kapcsolatot egymással és erősítsék a diákcsoportok közötti kötelékeket. Beszédében hangsúlyozta: a közösség erőteljes tartópillére az egyháznak, a családnak és a nemzetnek egyaránt. A sportbajnokságon izgalmas mérkőzések sorát küzdötték végig a táborlakók, miközben a jókedv és sportszerűség fűszerezte a hangulatot. Az első nap ismerkedési esttel zárult, ahol minden csapat bemutathatta saját iskoláját, és lehetőség nyílt jobban megismerni egymást. A Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium – Karácsonyi János Katolikus Gimnázium két csapata képviselte iskolánkat, megyénket, egyházmegyénket. Röplabda csapatunk az erős mezőnyben a 8. helyen végzett. Labdarúgó csapatunk példás teljesítménnyel a döntő résztvevője lehetett, majd az előkelő második helyen fejezte be a megmérettetést. Minden résztvevő egyetértett abban, hogy folytatni kell az idén először megrendezett programot, várják, hogy jövőre újra együtt tölthessenek egy testileg és lelkileg is feltöltő hétvégét.